Startnota over inpassing A13/16

Eerder deze maand is de Startnota inpassing in samenhang gepubliceerd. Daarin staat welke onderwerpen speciale aandacht krijgen als het gaat om de inpassing van de A13/16.

Een bruggetje en uitzicht over een groot stuk land met op de achtergrond bomen.

De inpassing van de A13/16 in het Terbregseveld is een belangrijk aandachtspunt.

Samenhang

De nota is gemaakt door Rijkswaterstaat, de Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland. Deze partijen werken aan diverse plannen voor de inrichting van gebieden in de directe omgeving van de A13/16, bijvoorbeeld het Terbregseveld bij Ommoord. Inpassing in samenhang zorgt voor onderlinge afstemming.

De Startnota inpassing in samenhang laat ook zien hoe vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de inpassing van de A13/16. Ze worden uitgenodigd dit najaar deel te nemen aan zogenaamde gebiedstafels. Aan die tafels worden ideeën aangedragen en oplossingen bedacht met als doel de A13/16 zorgvuldig in te passen.

Informatie

De Nota inpassing in samenhang is in te zien op de pagina Documenten. In het najaar verschijnt een publieksvriendelijk versie. U kunt reageren via het contactformulier. Bellen kan ook: 0800-8002.

Bron: http://www.rws.nl

Schultz klaar met burgeralternatief Portway Rotterdam

Minister Schultz weigert extra onderzoek te doen naar een voor de zoveelste keer aangepast burgeralternatief van de A13/A16, de Portway Rotterdam 2012.

Dat maakt ze duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Schultz reageert op Kamervragen van de ChristenUnie. De partij vraagt zich af waarom de minister niet serieus kijkt naar het alternatief van Willem Bos, de Portway Rotterdam 2012.

De minister herkent zich absoluut niet in de kritiek en schrijft dat ze alle drie de varianten, de Portway 2009, de Portway 2011 en de Portway 2012 goed bestudeerd heeft. Telkens was de conclusie min of meer hetzelfde: onvoldoende resultaat of te duur.

Portway Rotterdam 2012, de laatste aangepaste versie, is onder de loep genomen door de Stadsregio Rotterdam. Die concludeert dat het verbreden en ondertunnelen van de A13 en het verbreden van de A20 de reistijden onvoldoende betrouwbaar verbetert. Schultz voelt er niets voor om verder onderzoek uit te laten voeren

Bron: http://www.cobouw.nl