Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                                  – de heer J.J. Groosman

Secretaris/penningmeester         – Mocht u interesse hebben in deze functie, neemt u dan voor informatie contact op met de voorzitter
Jan-Jaap Groosman janjaapgroosman@chello.nl

Lid                                             – mevrouw A. Kuhnen