Participatieproces Rijksweg A13/A16: de gebiedstafels en e-participatie

Voor de inpassing van de A13/A16 in zijn omgeving willen Rijkswaterstaat en de regionale
overheden samen met belanghebbenden werken aan goede oplossingen. Daarom starten ze
met een participatieproces. In dit participatieproces zullen ze werken met gebiedstafels. De
oplossingen, waarover deze gebiedstafels in de loop van 2014 zullen adviseren, neemt
Rijkswaterstaat mee in het ontwerptracébesluit. Ook de regionale overheden zullen de
adviezen meenemen in hun plannen voor de aangrenzende gebieden.

Indicatieve planning van de gebiedstafels
– voorselectie deelnemers najaar 2013
– inloopavonden A13-A16 / inschrijven overige deelnemers 9 t/m 17 dec.
– definitieve selectie deelnemers 17 dec. 2013 – 10 jan. 2014
– eerste ronde gebiedstafelgesprekken 20-25 jan. 2014
– tweede ronde gebiedstafelgesprekken feb-april 2014
– derde ronde gebiedstafelgesprekken rond de zomer 2014
– afronding gebiedstafels /openbare voorlichtingsbijeenkomsten najaar 2014

Zie voor het volledige artikel:

Opzet_Gebiedstafels_A13A16