secretaris en een penningmeester M/V

I.v.m. het aftreden van onze secretaris en penningmeester Gerard Vogel,
is de BVHBB met spoed op zoek naar een

 secretaris en een penningmeester M/V

 Wij danken Gerard en zijn vrouw Nelleke voor de jaren lange steun aan de BVHBB.

Voor info contact Jan-Jaap Groosman voorzitter:

Verslag ALV 5 maart 2014

Verkorte weergave van de door Paul Scheublin aangegeven verdere procedures.

2013: minister stelde de compromisvariant van december 2011 vast voor nadere uitwerking tot een ontwerp tracé besluit.(OTB) Gebiedstafels zijn eind 2013 ingericht.

Begin 2014 starte het overleg  gebiedstafels over de uitwerking OTB.

Begin 2015 is het OTB gereed en volgt ter visie legging. (inspraak mogelijk)

Begin 2016 neemt de minister het Tracébesluit. (beroep mogelijk bij Raad van State, alleen ten aanzien van de al dan niet juiste procedure. Mogelijk toetsing van Portwayprocedure  door RvS.

Eind 2016 Start aanbestedingsprocedure.

Kijk voor het volledige Verslag ALV V2.0 5 maart 2014.