Coalitieakkoord, Rotterdam Volle kracht vooruit

In het coalitieakkoord staat het volgende over de A13/A16 op pag 20:

Wij zijn voorstander van de aanleg van de A13/16 en de Blankenburgtunnel om de filedruk op de ring te verminderen. Wij blijven pleiten voor adequate inpassing omoverlast van deze wegen te minimaliseren, in overeenstemming met het besluit vande raad. Ook pleiten we voor betere ontsluiting van Nesselande en de toekomstige aanleg van de A4-Zuid. (pag12)

Volle kracht vooruit

Bron: rotterdam.nl