Start veldonderzoek A13/A16

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat bureau Tauw in juli en augustus 2014 veldonderzoek uitvoeren voor de toekomstige A13/A16.
Doel is het verzamelen van actuele informatie over archeologie, bodemgesteldheid en ligging van kabels en leidingen. Die informatie is nodig om de aanleg van de A13/A16 te kunnen voorbereiden.

Uitvoering

Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens bestaande wet- en regelgeving. Er zal voor omwonenden weinig tot geen overlast zijn, wel wordt op verschillende locaties zichtbaar gewerkt. In aansluiting op het onderzoek zullen gedurende drie jaar de grondwaterfluctuaties en natuurlijke zettingen van de grond worden gemonitord.

Meer informatie over de A13/A16 kunt u vinden via www.rijkswaterstaat.nl en http://www.a13a16rotterdam.nl.

Bron en volledig artikel: De Weekkrant