Bundeling van reacties bijpraatbijeenkomst op 4 december jl.

Het betreft een woordelijke / letterlijke bundeling van aandachtspunten, suggesties e.d. Dit kan er voor zorgen dat er vragen bestaan over de input waar wij helaas geen verheldering op kunnen geven.

 

Bij deze bundeling ontvangen jullie ook enkele bijlagen die door jullie zijn meegegeven (zie e-mail waarin dit document is toegestuurd). Het betreft:

Reactie dhr. Scheublin op schetsontwerp inrichting Lage Bergse Bos van Recreatieschap Rottemeren

Bijpraatsessie gebiedstafels Bergsche bos 4 december 2014 REACTIE BVHBB‏

Na het bijwonen van de bijpraatsessie 4 dec j.l. heeft Jan Jaap Groosman gereageerd op verzoek van Rijkswaterstaat zijn reactie gegeven.
Dit n.a.v. het gepresenteerde concept schetsontwerp Lage Bergse Bos.
Algemeen;
– Het is evident dat de weg te dicht op de molens ligt en dat de thans zichtbare consequentie daarvan
  is dat er bar weinig over blijft van de vooraf geformuleerde ambitieniveaus .
  Kortom de uiteindelijk mogelijke taluds zijn erg mager en geven geen toegevoegde waarde aan het gebruik
  van het bos. Van een “’Lage Berg’’, een van de ambitieniveaus is niet veel meer overgebleven.
– Het toedelen van grote waarde aan de molengang/leestuin heeft in het thans voorliggende ontwerp verregaande
  en helaas negatieve gevolgen, Een 5 meter hoge 550 meter lange “ Berlijnse Muur ‘’ is het gevolg.
  ( De  echte Berlijnse muur was 3.50 meter hoog !  Deze muur gaat richting Palestijnse muur )
  Dit op een plaats waar ruimtelijke verbinding met het achter liggende bos het meest gewenst is.
– De aangegeven taluds zijn veel te steil en wij verwijzen dan ook naar de brief van dhr. Scheublin hierover.
– Voorstel;
– Gedeelte van de waterpartij t.p.v. de leestuin verplaatsen naar noord-westelijke richting, hierdoor
  is het mogelijk om de ‘’Lage Berg’’ aanzienlijk te verbreden en ontstaat er een betere ruimtelijke verbinding
  ( corridor) met het achterliggende bos. Tevens is er ruimte genoeg om een flauwere helling op wandelpaden
  en fietspaden te maken.
  Zie schets BVHBB 7-12-2014
Voorts worden er  in de door u gepresenteerde ontwerptekeningen voetpaden getekend die in werkelijkheid niet realiseerbaar zijn,
immers er staat een vijf meter hoge muur langs.
Trappenhuizen als structurele oplossing voor de toegankelijkheid van het achterliggende bos is onacceptabel voor de gebruikers
van het bos.
In de hoop dat aanpassingen nog mogelijk zijn.
  2014-12-07 16.02.37 (2)
2014-12-07 16.03.38
2014-12-07 12.48.01
berlijnse muur palestijnse muur 1 palestijnse muur 2