Bundeling van reacties bijpraatbijeenkomst op 4 december jl.

Het betreft een woordelijke / letterlijke bundeling van aandachtspunten, suggesties e.d. Dit kan er voor zorgen dat er vragen bestaan over de input waar wij helaas geen verheldering op kunnen geven.

 

Bij deze bundeling ontvangen jullie ook enkele bijlagen die door jullie zijn meegegeven (zie e-mail waarin dit document is toegestuurd). Het betreft:

Reactie dhr. Scheublin op schetsontwerp inrichting Lage Bergse Bos van Recreatieschap Rottemeren

Advertenties