Infoavond A13/A16; 11 februari 2015

Geachte commissieleden,

In uw beide raadscommissies is ingesproken door een aantal gebiedstafel vertegenwoordigers die u in de ondertekening van deze e-mail terug ziet. Voor a.s. woensdag bent u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de oplossingenkaart van de A13/A16.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onze vragen naar een volledig en transparant onderzoek zou willen overnemen en onze argumenten tegen een voortijdige afwijzing op de informatiebijenkomst van woensdag ter beantwoording aan RWS zou willen voorleggen. Wij zullen dat zelf ook doen komende weken aan de gebiedstafels, maar wij kunnen geen nader onderzoek afdwingen. U als gemeenteraden heeft daar toe meer mogelijkheden. Wij willen in dit kader u graag wijzen op het laatste deel van punt 2 in de Code Maatschappelijke Participatie t.w. “ Indien de initiatiefnemer zich niet kan vinden in de beslissing het initiatief geheel of gedeeltelijk terzijde te schuiven, kan de initiatiefnemer de verantwoordelijke bestuurder vragen een onafhankelijke groep experts te laten adviseren over de haalbaarheid.”

Doel van die inspraak was primair te bereiken, dat een aantal door de gebiedstafels aangedragen oplossingen, die door RWS worden uitgesloten van verdere mededinging, toch volledig worden onderzocht, zodat zij als volwaardige alternatieven in de afweging van oplossingen kunnen worden betrokken.

Kijk hier voor de volledige brief.

Situatieschets resultaten gebiedstafels per 1 februari 2015.

Advertenties