Advies Inpassing A13/A16 in het Lage Bergse Bos

Brief van de deelnemers Gebiedstafel Lage Bergse Bos  aan de Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

De gebiedstafels A13/A16 zijn eensgezind over onderstaande verklaring onder het motto: “Eén voor allen, allen voor één ”:
– Onze adviezen kunnen slechts een voorlopig karakter hebben, omdat nog essentiële informatie ontbreekt, zoals de gegevens waarop de saldo nul maatregelen zijn gebaseerd, waarvan de validatie nog ontbreekt en daarom niet zijn vrijgegeven.
– Wij geven bij de toedeling van budget aan bovenwettelijke maatregelen absolute prioriteit aan de saldo nul maatregelen.
– Het beschikbare budget mag niet maatgevend zijn voor bovenwettelijke maatregelen. Pas na vaststelling van de benodigde maatregelen kan het budget vastgesteld worden.
– Wij vinden dat een prioritering door de BAG pas kan plaatsvinden als alle gegevens bekend zijn en wij ons definitieve advies hebben kunnen opstellen.

Kijk voor de volledige brief hier.

 

 

Advertenties