Advies Inpassing A13/A16 in het Terbregseveld

Brief van de deelnemers Gebiedstafel Terbregseveldaan aan de De Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

Wij vragen u:
Bij het beoordelen van de project A13/A16 niet het realiseren van het project leidend te laten zijn, maar de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de huidige en toekomstige inwoners van het gebied waarop de weg een inbreuk maakt: Ommoord, Terbregge, Hillegersberg, Schiebroek, Lansingerland en Overschie.

Door:
1. Meer ruimte te scheppen voor de uitwerking van de Landschapskaart en Oplossingenkaart tot een Ontwerp Tracébesluit in overleg met de gebiedstafels om meer recht te doen aan het participatieproces en de Code Maatschappelijke Participatie.
2. De glazen overkapping of daarvan afgeleide varianten, daarbij als oplossingsmogelijkheid nader uit te onderzoeken.
3. Een onderscheid te maken tussen maatregelen die nodig zijn voor inpassing van de A13/A16 (waaronder Saldo nul) die ten laste komen van het projectbudget van Rijk en Stadsregio en projecten die in samenhang met de A13/A16 uitgevoerd kunnen worden maar een eigen budget vereisen.
4. Het projectbudget te verhogen als de inpassingsmaatregelen daarom vragen, waarbij het Rijk zich niet kan beperken tot wettelijke eisen.
5. Onze opmerkingen onder bij de oplossingenkaart te honoreren.

Kijk voor de volledige brief hier.

Advertenties