Woonplezier

Brief van de gebiedstafel West aan de leden van de Bestuurlijke Afstemgroep BAG.

U hebt een deel van ons woonplezier in uw handen. Met dit advies informeren wij u over de maatregelen bij de aanleg van de A13/A16 die voor ons als bewoners van bijzonder belang zijn.

Kijk voor de volledige brief hier en/of bekijk de aanvulling.

Advertenties