Planning A13/A16 Lansingerland

Aanvullend onderzoek saldo nul. De resultaten van het aanvullend onderzoek naar saldo nul geluid zijn op 1 april bekend en worden dan openbaar gemaakt. De gebiedstafels worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 april een advies hierover op te stellen richting de BAG. Dit betreft additioneel advies ten opzichte van de reeds eerder ontvangen adviezen van de gebiedstafels. Daarnaast worden de gebiedstafels in de gelegenheid gesteld hun advies mondeling toe te lichten aan de BAG.

Kijk voor de volledige brief hier.

Advertenties