Advies van de gebiedstafel West

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van het aanvullende onderzoek naar de geluidsproductie van de nieuwe A13A16. De bevindingen zijn op 9 april jongstleden tijdens een informatieavond aan ons toegelicht. De leden van gebiedstafel West komen mede op basis van deze informatie tot onderstaand – aanvullend – advies.

Kijk voor het volledige aanvullend advies aan de Bestuurlijke Afstemgroep BAG hier.

Aanvullend advies Inpassing A13/A16 in het Terbregseveld

Rond 1 maart ontving u de adviezen van de Gebiedstafels bij de op 11 februari openbaar gemaakte Oplossingenkaart. Deze adviezen begonnen met een gezamenlijke verklaring. Ook dit aanvullend advies starten wij met een gezamenlijk gedeelte.

Kijk voor de volledige brief aan de Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16 hier.

Toelichting over beperken van geluidbelasting

Deze toelichting over het project A13-A16 Rotterdam is gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. De toelichting is gebaseerd op het recente rapport Onderzoek Saldo nul geluid A13/A16 van Witteveen+Bos.

Voor de volledige toelichting klik hier.

Onderzoek Saldo Nul geluid A13/A16

Samenvattend zijn er verschillende varianten en maatregelen pakketten mogelijk om overal aan Saldo Nul te kunnen voldoen. Met de nu akoestisch doorgerekende maatregelen wordt in de 100 % varianten grotendeels aan de doelstelling van Saldo Nul voldaan. Daarnaast zijn nog diverse extra maatregelen mogelijk om overal te kunnen voldoen. Sommige van die maatregelen zijn relatief duur of hebben een grote landschappelijke impact. Dat vraagt om een nadere afweging ten aanzien van de punten waar het om gaat, de nu aanwezige geluidsbelasting, de mate waarin die nog wordt overschreden en het aantal woningen waarvoor een dergelijke maatregel zou worden getroffen. Dat vindt plaats in het vervolgtraject en in de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot Saldo Nul.

Voor het volledige rapport klik hier.