Onderzoek Saldo Nul geluid A13/A16

Samenvattend zijn er verschillende varianten en maatregelen pakketten mogelijk om overal aan Saldo Nul te kunnen voldoen. Met de nu akoestisch doorgerekende maatregelen wordt in de 100 % varianten grotendeels aan de doelstelling van Saldo Nul voldaan. Daarnaast zijn nog diverse extra maatregelen mogelijk om overal te kunnen voldoen. Sommige van die maatregelen zijn relatief duur of hebben een grote landschappelijke impact. Dat vraagt om een nadere afweging ten aanzien van de punten waar het om gaat, de nu aanwezige geluidsbelasting, de mate waarin die nog wordt overschreden en het aantal woningen waarvoor een dergelijke maatregel zou worden getroffen. Dat vindt plaats in het vervolgtraject en in de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot Saldo Nul.

Voor het volledige rapport klik hier.

Advertenties