Advies van de gebiedstafel West

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van het aanvullende onderzoek naar de geluidsproductie van de nieuwe A13A16. De bevindingen zijn op 9 april jongstleden tijdens een informatieavond aan ons toegelicht. De leden van gebiedstafel West komen mede op basis van deze informatie tot onderstaand – aanvullend – advies.

Kijk voor het volledige aanvullend advies aan de Bestuurlijke Afstemgroep BAG hier.

Advertenties