Informatieblad over beperken van geluidbelasting

Er zijn technisch maatregelen mogelijk om overal te bereiken dat de weg niet tot meer geluidbelasting voor de omgeving leidt, het streven naar het zogenoemde ‘saldo nul’ met betrekking tot geluid. Rijkswaterstaat moet bij nieuwe wegen maatregelen nemen om de geluidhinder niet boven de 50 decibel uit te laten komen, mits de kostenafweging om dat te bereiken doelmatig is.

Samen met Rijkswaterstaat hebben de regionale overheden een pakket maatregelen ontwikkeld waarmee het technisch mogelijk is saldo nul te realiseren.

Klik hier voor het volledige informatieblad.