Zienswijze ontwerptracébesluit A16 Rotterdam

Kijk hier voor de ingediende zienswijze, mede ondertekend door de BVHBB.