Manifest duurzame inpassing A16 Rotterdam

Wij vragen de leden van de Tweede Kamer de minister op te dragen een hernieuwd inspraakproces voor de A13/16 te organiseren vóór het Tracébesluit wordt vastgesteld, op grond van de volgende overwegingen.

Klik hier voor het volledige document.