secretaris en een penningmeester M/V

I.v.m. het aftreden van onze secretaris en penningmeester Gerard Vogel,
is de BVHBB met spoed op zoek naar een

 secretaris en een penningmeester M/V

 Wij danken Gerard en zijn vrouw Nelleke voor de jaren lange steun aan de BVHBB.

Voor info contact Jan-Jaap Groosman voorzitter:

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                                  – de heer J.J. Groosman

Secretaris/penningmeester         – Mocht u interesse hebben in deze functie, neemt u dan voor informatie contact op met de voorzitter
Jan-Jaap Groosman janjaapgroosman@chello.nl

Lid                                             – mevrouw A. Kuhnen