Meestrijden?

Wordt lid van de BVHBB.
Maak de jaarcontributie van € 50.-, onder vermelding “nieuw lid”  over op:

IBAN: NL91ABNA0591556332

t.n.v. de BVHBB

o.v.v.:

Naam:
Adres:
E-mail adres:

Mochten het niet mogelijk zijn om alle bovenstaande gegevens te vermelden in uw overschrijving. Stuurt u dan een e-mail naar bestuur@bvhbb.nl met deze gegevens.

Hartelijk dank voor het meestrijden!