Rijksweg A13/A16 versus fiasco HSL

Voordat de Rijksweg A13/A16 bij Rotterdam er goed en wel ligt, houdt het de gemoederen al flink bezig. Verschillende partijen zijn bang voor een zelfde fiasco als het HSL-traject. “Ik zie ‘m nu al uit het spoor lopen, terwijl we nog niet eens zijn vertrokken”, aldus de PvdA tijdens de presentatie Rijksweg A13/A16 Rotterdam van 1 oktober.

Geluidsoverlast
Een ander punt is de mogelijke geluidsoverlast. Een groot deel van de weg wordt verpakt in geluidswallen en er komt een landtunnel door het Lage Bergse Bos. Maar er worden door diverse partijen vraagtekens geplaatst of dit voldoende is. Rijkswaterstaat: “We gaan monitoren. Als blijkt dat er veel meer verkeer over de wegen gaat dan van tevoren ingeschat, is het aan ons om een betere geluidsafscherming te realiseren.
Edith Bal (VVD) heeft er een hard hoofd in. “We hebben de nodige ervaring met tracébesluiten. Wat opvalt is dat we in tracébesluiten doorberekeningen maken, die in de praktijk nogal eens anders uitkomen. Het zorgen dat alles weer gaat volgens het tracébesluit heeft daarna nogal wat voeten in de aarde. Als geschiedenisdocente geef ik altijd aan; geschiedenis is afhankelijk van tijd en plaats. Grote vraag is hoe ondervangen we dat we op termijn in een tweede HSL dossier terecht komen. Immers, we horen te leren van geschiedenis.”

Bron: http://www.heraut-online.nl

Advertenties