Startnota over inpassing A13/16

Eerder deze maand is de Startnota inpassing in samenhang gepubliceerd. Daarin staat welke onderwerpen speciale aandacht krijgen als het gaat om de inpassing van de A13/16.

Een bruggetje en uitzicht over een groot stuk land met op de achtergrond bomen.

De inpassing van de A13/16 in het Terbregseveld is een belangrijk aandachtspunt.

Samenhang

De nota is gemaakt door Rijkswaterstaat, de Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland. Deze partijen werken aan diverse plannen voor de inrichting van gebieden in de directe omgeving van de A13/16, bijvoorbeeld het Terbregseveld bij Ommoord. Inpassing in samenhang zorgt voor onderlinge afstemming.

De Startnota inpassing in samenhang laat ook zien hoe vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de inpassing van de A13/16. Ze worden uitgenodigd dit najaar deel te nemen aan zogenaamde gebiedstafels. Aan die tafels worden ideeën aangedragen en oplossingen bedacht met als doel de A13/16 zorgvuldig in te passen.

Informatie

De Nota inpassing in samenhang is in te zien op de pagina Documenten. In het najaar verschijnt een publieksvriendelijk versie. U kunt reageren via het contactformulier. Bellen kan ook: 0800-8002.

Bron: http://www.rws.nl

Advertenties

D66 Lansingerland: Noodzaak aanleg A13/A16 is achterhaald

D66 Lansingerland vindt het onbegrijpelijk dat de minister van Infrastructuur en Milieu de aanleg van de A13/A16 door wil zetten. “De minister gaat in haar verkeersberekening voor deze nieuwe verbinding uit van oude verkeersprognoses die een hoge groei voorspelden. Recente verkeerscijfers tonen echter aan dat de verkeersgroei al sinds 2005 stagneert. Hiermee valt de bodem uit de onderbouwing van de noodzaak voor dit circa 1 miljard euro kostende project. D66 heeft over de achterhaalde noodzaak voor de aanleg van de A13/A16 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
De verbinding is oorspronkelijk niet alleen bedacht om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren, maar juist ook om de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio te bevorderen. Ook op dit punt schiet de onderbouwing tekort. Achteruitgang van de leefbaarheid wordt niet voorkomen. Raadslid Michiel Muis: “Onverantwoord om in deze tijd een miljard euro uit te geven aan een stuk snelweg waarvoor een duidelijke onderbouwing ontbreekt en geen bijdrage levert aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.” De fractie van D66 Lansingerland wil dat het college van b en w van Lansingerland bij de minister aandringt om de nut- en noodzaak van de A13/A16 grondig te herzien op basis van de nieuwe verkeersprognoses en de werkelijke ontwikkelingen.

Bron: http://www.deweekkrant.nl