secretaris en een penningmeester M/V

I.v.m. het aftreden van onze secretaris en penningmeester Gerard Vogel,
is de BVHBB met spoed op zoek naar een

 secretaris en een penningmeester M/V

 Wij danken Gerard en zijn vrouw Nelleke voor de jaren lange steun aan de BVHBB.

Voor info contact Jan-Jaap Groosman voorzitter:
Advertenties