Startnota over inpassing A13/16

Eerder deze maand is de Startnota inpassing in samenhang gepubliceerd. Daarin staat welke onderwerpen speciale aandacht krijgen als het gaat om de inpassing van de A13/16.

Een bruggetje en uitzicht over een groot stuk land met op de achtergrond bomen.

De inpassing van de A13/16 in het Terbregseveld is een belangrijk aandachtspunt.

Samenhang

De nota is gemaakt door Rijkswaterstaat, de Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland. Deze partijen werken aan diverse plannen voor de inrichting van gebieden in de directe omgeving van de A13/16, bijvoorbeeld het Terbregseveld bij Ommoord. Inpassing in samenhang zorgt voor onderlinge afstemming.

De Startnota inpassing in samenhang laat ook zien hoe vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de inpassing van de A13/16. Ze worden uitgenodigd dit najaar deel te nemen aan zogenaamde gebiedstafels. Aan die tafels worden ideeën aangedragen en oplossingen bedacht met als doel de A13/16 zorgvuldig in te passen.

Informatie

De Nota inpassing in samenhang is in te zien op de pagina Documenten. In het najaar verschijnt een publieksvriendelijk versie. U kunt reageren via het contactformulier. Bellen kan ook: 0800-8002.

Bron: http://www.rws.nl

Advertenties

Brief aan omwonenden Rijksweg A13/A16

Bewoners van dit pand

Datum 19 juni 2013 Onderwerp Rijksweg 13/16 Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 24 mei jl. het standpunt voor de nieuwe Rijksweg 13/16 Rotterdam bekendgemaakt. Daarmee heeft zij zich uitgesproken over belangrijke elementen van de weg als het gaat om ligging en inpassing. Aanleg van de A13/16 is nu een stap dichterbij. Beter bereikbaar Met de A13/16 wordt de Rotterdamse regio beter bereikbaar. De nieuwe snelweg ontlast de overvolle A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. Het hoofdwegennet wordt robuuster. Bij een ongeluk of ander incident heeft de weggebruiker een alternatief voor de A13 en A20. Op veel lokale wegen wordt het door de A13/16 rustiger. Dat is goed voor de leefbaarheid. Tracé De A13/16 verbindt de A13 bij afslag Berkel en Rodenrijs met de A16 bij het Terbregseplein. Vanaf de A13 bij Rotterdam The Hague Airport komt de nieuwe weg te liggen op de plaats van de N209 (Doenkade). Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. De precieze ligging ziet u op het bijgesloten kaartje. Tol Om de A13/16 deels te financieren, wordt er straks tol geheven. In de komende periode wordt onderzoek gedaan naar het toltarief, de heffingsperiode en manier van heffen. Afspraken tussen Rijk en regio De minister heeft met de stadsregio Rotterdam eind 2011 principe-afspraken gemaakt over de A13/16. Zo wordt de weg tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg Zuid ‘ingepakt’ in geluidwallen en in het Lage Bergse Bos ligt de A13/16 straks in een landtunnel. Daardoor blijft dit gebied aantrekkelijk voor recreatie.

Planning Rijkswaterstaat werkt het standpunt nu verder uit in een ontwerptracébesluit (OTB), en aansluitend een tracébesluit (TB). Hierin wordt meer in detail beschreven hoe de A13/16 er uit komt te zien. Ook worden de gevolgen voor het verkeer, het milieu en de leefomgeving in kaart gebracht. Naar verwachting is het OTB eind 2014 klaar. Aansluitend wordt het ter inzage gelegd, zodat iedereen officieel kan reageren. De minister stelt waarschijnlijk in 2015 het TB vast. Vervolgens start in 2017 de aanleg van de weg. Het streven is dat de A13/16 in 2021 open gaat voor het verkeer. Meedenken Bij de uitwerking van het OTB en TB werkt Rijkswaterstaat samen met de stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. In de komende maanden worden ook organisaties voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd mee te denken. Aansluitend vinden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats. Doel is het vinden van goede oplossingen als het gaat om de inpassing van de weg in zijn omgeving. Informatie U krijgt de komende jaren op verschillende manieren informatie over de A13/16, onder andere via bewonersbrieven en de website http://www.rijkswaterstaat.nl (navigeer naar: wegen > plannen en projecten en selecteer in het veld ‘wegen’ A13). Op de site kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief A13/16. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot acht keer per jaar en is naast de website een belangrijke bron van actuele informatie. Hebt u vragen, dan kunt u gratis bellen met Rijkswaterstaat: 0800-8002. Een mail sturen kan ook: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl Goed geïnformeerd? Rijkswaterstaat wil graag weten of u zich goed geïnformeerd voelt. Daarom is er een Digitaal klantenpanel. U wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen! Een paar keer per jaar wordt u gevraagd via internet uw mening te geven. Met de uitkomsten verbetert Rijkswaterstaat de informatievoorziening als dat nodig is. U kunt zich via http://www.rijkswaterstaat.nl opgeven. Rijkswaterstaat is u daar zeer erkentelijk voor.

Hoogachtend,

De minister van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
De projectmanager Rijksweg 13/16 Rotterdam

ir. J. Zeilmaker

Bron: http://www.lansingerland.nl