Aanstaande donderdag 25 augustus wordt het Tracébesluit “A16 Rotterdam” gepubliceerd (voorheen A13/A16 genoemd)

Daarmee wordt tevens duidelijk wat de reactie van de minister is op de ingediende zienswijzen en dan zal blijken of die zienswijzen nog hebben geleid tot aanpassingen t.o.v. het Ontwerp Tracébesluit dat in oktober vorig jaar ter visie heeft gelegen. 

Kijk voor het Tracébesluit vanaf donderdag op:

http://www.rws.nl/wegen/projectenoverzicht/a13-a16-nieuwe-rijksweg-rotterdam/index.aspx

of op: www.platformparticipatie.nl

Het Tracébesluit ligt 6 weken ter visie waarin beroep bij de Raad van State kan worden aangetekend.

RWS geeft informatie over het TB op inloopbijeenkomsten van 16.00 tot 21.00 u:

1 sept  Lansingerland     Gemeentehuis

5 sept  Ommoord            Open Hof

7 sept  Hillegersberg      Lommerrijk

Advertentie