Planning A13/A16 Lansingerland

Aanvullend onderzoek saldo nul. De resultaten van het aanvullend onderzoek naar saldo nul geluid zijn op 1 april bekend en worden dan openbaar gemaakt. De gebiedstafels worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 april een advies hierover op te stellen richting de BAG. Dit betreft additioneel advies ten opzichte van de reeds eerder ontvangen adviezen van de gebiedstafels. Daarnaast worden de gebiedstafels in de gelegenheid gesteld hun advies mondeling toe te lichten aan de BAG.

Kijk voor de volledige brief hier.

Planning A13 A16

De leden van de Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) A13/A16 zijn na overleg tot de conclusie gekomen zich op dit moment nog niet uit te spreken over een pakket van oplossingen voor een zo goed mogelijke inpassing van de A13/A16. Voorzien was dat dit 9 maart zou plaatsvinden. De leden van de BAG hebben hiervoor 2 redenen.

Klik voor de volledige brief hier.

Woonplezier

Brief van de gebiedstafel West aan de leden van de Bestuurlijke Afstemgroep BAG.

U hebt een deel van ons woonplezier in uw handen. Met dit advies informeren wij u over de maatregelen bij de aanleg van de A13/A16 die voor ons als bewoners van bijzonder belang zijn.

Kijk voor de volledige brief hier en/of bekijk de aanvulling.